Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

hopevilamb
3653 4ffd
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viacute-guy cute-guy

October 28 2018

hopevilamb
3970 6d03
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall

October 23 2018

hopevilamb
7744 2d5c 500

October 17 2018

hopevilamb
0429 9465 500
Reposted frominto-black into-black viaJuliette Juliette

October 13 2018

hopevilamb
2473 185b
Reposted fromsheismysin sheismysin

October 03 2018

hopevilamb
2305 425d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaJuliette Juliette
hopevilamb
5451 aa92 500
r/suddenlygay
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vianephili nephili

October 01 2018

hopevilamb
3123 b0f6

September 24 2018

hopevilamb

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viahavingdreams havingdreams
hopevilamb
9307 7972

September 17 2018

hopevilamb
5204 21d1 500
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall
5666 61b9

September 16 2018

hopevilamb
2172 3078 500
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viacute-guy cute-guy

September 15 2018

hopevilamb
3073 e57b 500
Reposted fromsheismysin sheismysin
hopevilamb
3139 569d
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall

September 11 2018

hopevilamb
4596 9d74 500
Reposted fromtoogay toogay

August 20 2018

hopevilamb

August 17 2018

hopevilamb
5715 8621
Reposted fromrubinek rubinek viamentispenetralia mentispenetralia
hopevilamb

August 02 2018

hopevilamb
6022 b2ff 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl